Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I –II i IV – V pt.: „Chcemy być lepsi z matematyki”

       

Prowadzący: Zajęcia odbywają się:
Sławomira Leszczyńska
Beata Złotucha
Anna Podgajna
środa, czwartek
poniedziaek, czwartek
poniedziałek, wtorek

Powrót do strony głównej projektu      Powrót do strony szkolnej