Warsztaty matematyczne dla uczniów klas I – V pt.: „Matematyka – to lubię”

       

Prowadzący: Zajęcia odbywają się:
Renata Majkowska-Wojdyła
Anna Piątek
Anna Dąbrowska
Anna Podgajna
poniedziałek
czwartek
czwartek
wtorek, środa, czwartek

Powrót do strony głównej projektu      Powrót do strony szkolnej