Witamy w świetlicy szkolnej

Zespołu Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim:

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. O. Kolberga w Opolu Lubelskim
Gimnazjum Nr 2 im. O. Kolberga w Opolu Lubelskim

slide1

Nasze cele:

Celem ogólnym działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Czytaj więcej...

slide1

Zajęcia świetlicowe.

Na zajęciach w świetlicy dobrze się bawimy i robimy różne ciekawe rzeczy. Na zdjęciach można zobaczyć rozmaite efekty naszych prac i nas samych miło spędzających czas.

Czytaj więcej...

slide1

Wzmacniamy przyjaźnie

W świetlicy jest bardzo ciekawie,
w świetlicy czas płynie zabawniej.
Kto często przebywa w świetlicy,
nie snuje się sam po ulicy.

Tu czeka Cię przygód wiele,
Tu wokół są przyjaciele.
Tu bawisz się, uczysz, grasz,
Co dzień wiele przygód masz.

Czytaj więcej...

Zadania szczegółowe Świetlicy szkolnej:

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej :
- Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej(odpowiednie zachowanie się w szkole, domu, środowisku lokalnym.)

- Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu.
- Organizowanie nauki zespołowej, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
- Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także z pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
- Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach.
- Budzenie i rozwijanie u dzieci poczucia estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek oraz wdrażanie zasad higieny osobistej.

Krótkie Filmiki

Co robimy na świetlicy!
play
map

ul. Fabryczna 28
24-300 Opole Lubelskie